Velkommen til Anestua Barnehage

Anestua er en koselig og personlig barnehage med tre avdelinger.

Barnehagen er fint plassert i et friluftsområde like ved Høgskolen i Molde.
Barnehagen er åpen for alle, selv om studenter har førsteprioritet.
SiMolde er eier av barnehagen.

Åpent mandag–fredag 07.30–16.30

Bli kjent med barnehagen vår

Søk barnehageplass i barnehagen vår

Søknadsfristen er 1.mars

Søk om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

Studenttilpasset barnehage

Visste du at vi har eksamensgaranti og utvidet åpningstid?

Kontakt oss og se ansatte

Telefon: +47 410 69 004

E-post: barnehage@simolde.no

E-post styrer: linda.rong-pettersen@simolde.no

Telefon: +47 934 25 556

Camilla Skår Mork

Pedagogisk leder

Hege Mjelva

Pedagogisk medarbeider

Torill Solhjell

Barne og ungdomsarbeider

Wenche Fagerlie

Assistent

Manal Ismail Ashera

Assistent

Telefon: +47 483 49 952

Mona Joksch Berg

Pedagogisk leder

Kristin Bergum

Barne og ungdomsarbeider

Ellen Karin Øien

Assistent

Manal Ismail Ashera

Assistent

Telefon: +47 483 49 951

Ann Helen Vatne

Pedagogisk leder

Mariell Haagensen

Pedagogisk leder

Torill Solhjell

Barne og ungdomsarbeider

Anne Karin Vikhagen

Barne og ungdomsarbeider

Trygve Steien

Assistent

BarnehageNytt

Samarbeidsutvalget

For å ivareta samarbeidet mellom barnehagen og foreldre.

Vi satser på bærekraft!

Hvordan kan vi øke barns opplevelse av livsmestring ved å ta vare på miljøet og naturen?

Resultat fra foreldreundersøkelsen 2023

En høy svarprosent som gir indikasjon på fornøyde foreldre!

Finn fram til barnehagen

Britvegen 6, 6411 Molde