Bli bedre kjent med barnehagen vår

I Anestua barnehage er det godt å være og mye å lære!

Anestua barnehage er en barnehage eid av Studentsamskipnaden i Molde (SiMolde). Barnehagen startet opp i 1994. Studenter ved Høgskolen i Molde har fortrinnsrett ved opptak, og barnehagen er godt tilpasset livet som student.  

Barnehagen har 3 avdelinger, for barn i alderen 0-6 år. Barnehagen er plassert i et fint friluftsområde nær Høgskolen, Kvam skole og studentboligene på Campus og Kvam. Det er flotte turmuligheter i barnehagens nærmiljø. I Anestua barnehage har vi mål om å være en barnehage med høy kvalitet som vektlegger leik, omsorg og læring. Vi ønsker å være førstevalget for studentforeldre, men vi har et godt tilbud til alle.  

Her kan du lese litt mer om hver enkelt avdeling:

Blåbærtua er en avdeling bestående av 19 barn fra 3-6 år, og fire gode voksne med hodet og hjertet for barna. Avdelingen vår ligger i første etasje i Anestua barnehage.

På avdeling Blåbærtua har vi stort fokus på livsmestring og bærekraft. Vi er opptatt av at avdelingen skal være et trygt sted å være, hvor barna lærer å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Vi går på tur en gang i uka i nærmiljøet. Der skal barna få naturopplevelser og bli kjent med naturens mangfold, og øke barnas tilhørighet til naturen. På våren har vi humleprosjekt, hvor vi sår planter som skal bidra til å hjelpe humler og bier.

Vi ønsker at barna skal utfordres til ulike sider ved samspill, fellesskap og vennskap. De voksne på avdelingen er tett på i hverdagen så barna får støtte i å mestre samspill, motgang, håndtere utfordringer og bli kjent med egne følelser. En gang i uka har vi hjerte-samling, der får barna erfaring til å utvikle språk og handlingskompetanse til å si fra om stort og smått, det som er godt og som kan være vanskelig.

Samtidig er vi opptatt av at barna skal få være med å medvirke i sin egen hverdag, ut ifra barnas forutsetninger, perspektiver og erfaringer i fellesskapet. Tema og aktiviteter blir synliggjort gjennom månedsbrev i forkant og bildedokumentasjon i etterkant.

Gjennom kontinuerlige refleksjoner over egen praksis, tid for å undre seg sammen med barn og voksne, søker personalet hele tiden etter å skape bedre hverdager og pedagogikk.

På småbarnsavdelingen Kongla er vi opptatt av at barna skal ha det trygt og godt. Vi voksne er nær barna ved å sitte på gulvet og være tilgjengelig, samt støtte det enkelte barn i deres utvikling.

Vi deler barna inn i aldersgrupper på tvers av avdelingene, både planlagt og spontant for å kunne tilby aktiviteter som er tilpasset barnas alder og modning. I år jobber vi med å bruke ulike elementer av bærekraft hos de minste. Fokuset er aktiviteter og tema som på en enkel måte gir barna en begynnende erfaring med bærekraft i hverdagen.

Vi synliggjør våre tema og aktiviteter gjennom månedsbrev til foreldrene i forkant og bildedokumentasjon i etterkant.

På småbarnsavdelingen Røsslyng har vi 12 barn i alderen 10 måneder til 3 år, og er opptatt av at barna skal ha det trygt og godt. Vi voksne er nær barna ved å sitte på gulvet og være tilgjengelig samt støtte det enkelte barn i deres utvikling.

Vi deler barna inn i aldersgrupper på tvers av avdelingene, både planlagt og spontant for å kunne tilby aktiviteter som er tilpasset barnas alder og modning. I år jobber vi med å bruke ulike elementer av bærekraft hos de minste. Fokuset er aktiviteter og tema som på en enkel måte gir barna en begynnende erfaring med bærekraft i hverdagen.

Vi synliggjør våre tema og aktiviteter gjennom månedsbrev til foreldrene i forkant og bildedokumentasjon i etterkant.