Fadderopplæring

Det å være fadder er en viktig rolle, og vi ønsker å legge til rette for at de nye studentene skal få det best mulig. Det gjør vi blandt annet ved å ha en felles fadderopplæring og kick-off. Opplæringen er obligatorisk, og noe du må delta på for å få lov til å være fadder.

Dersom du skal ha konteeksamen denne dagen og kommer litt sent kan du varsle oss her.

Tid: Mandag 12.august
Sted: TBD.