Renhold etter studentarrangement

Når kantina blir brukt til studentarrangement på kveld/helg, og det vil bli behov for ekstra renhold, skal dette bestilles minimum 1 uke før arrangementet.

Rydding og renhold etter alle arrangement på kveld/helg i høgskolen sine lokaler

Når kantina blir brukt til studentarrangement på kveld/helg, skal det etter arrangementet ryddes slik at lokalet er klart for renhold. Renholderne skal ikke rydde etter arrangement.

Rydding betyr:
  • Alle møbler skal settes på plass slik de var før arrangementet
  • Alt søppel/tomgods skal fjernes til anvist plass
  • Bord/benker skal vaskes over
  • Gulvet skal vaskes over med mopp

Ved arrangement som foregår på kveldstid søndag-torsdag, vil høgskolen sine renholdere (forutsatt at lokalene er ryddet!), vaske som normalt morgenen etter.

Avtale om kjøp av renhold etter arrangement fredag eller lørdag

Når arrangement skjer på fredag eller lørdag kveld må lokalene vaskes etter at arrangementet er ferdig, slik at høgskolen sine lokale er rengjort og klar for andre brukere dagen etter et arrangement. Alle rom som har vært brukt skal vaskes etter arrangementet (også korridorer og toalett/garderober).

SiMolde/arrangør er ansvarlig for renhold etter slike arrangement, men etter forhåndsavtale kan slikt renhold kjøpes av Høgskolen. Bestilling av renhold skal skje minimum 1 uke før arrangementet.

Hvis høgskolens renholdere ikke kan ta på seg oppdraget, vil HiMolde stille utstyr til disposisjon.

Pris

Pris for renhold etter arrangement fredag/lørdag (kantine/korridor/toalett/gangareal i underetasje): kr 2000,-.
Ved bruk av større areal må det avtales pris i hvert enkelt tilfelle.

Renhold etter studentarrangement

Når kantina blir brukt til studentarrangement på kveld/helg, og det vil bli behov for ekstra renhold, skal dette bestilles minimum 1 uke før arrangementet.

  • Kjøp av renhold på helg
  • Kontaktinformasjon
Tid