Meld deg som fadder!


Åpningsuka handler om å bli kjent med nye mennesker og et nytt studiested. Mange av de nye studentene har flyttet hjemmefra for første gang, og er ekstra spente på hva voksenlivet har å by på. Målet med Åpningsuka er at den skal oppleves som inkluderende for alle. Så hvordan kan du bidra til det?

Litt om rollen som fadder:

Rollen din er å tilrettelegge for at fadderbarna skal bli kjent med hverandre, med Høgskolen og med Molde by. Som fadder har du ansvar for at aktivitetene dere legger opp til passer like godt for alle, uavhengig om de drikker alkohol eller ikke. Husk å se godt etter dem som er sjenerte eller som holder seg mer for seg selv, noen trenger kanskje et ekstra hei for å føle seg trygge. Lær deg navnene til alle sammen og bruk de aktivt. Ta initativ til bli-kjent-leker som alle kan være med på.

Som fadder er du både en representant for studiestedet og en leder for de nye studentene. Du blir på mange måter et forbilde for dine fadderbarn, og de nye studentene ser opp til deg og følger godt med på hva du sier og gjør.

Det er viktig at du er tilgjengelig for fadderbarna dine, og at alle har fått informasjon om de ulike aktivitetene dere skal delta på. Bli enig med alle om hvordan dere skal kommunisere, og på hvilken plattform. Har alle facebook eller skal dere kommunisere på snapchat?

Hold deg oppdatert på programmet for Åpningsuka, slik at du har en oversikt over hva som skjer og når. Det er ditt ansvar og samle troppene, og legge til rette for at de nye studentene kan delta på det de ønsker. Vær åpen for innspill fra gruppen din, og tilpass programmet til alles behov. Gi alternativer til de som for eksempel ikke drikker alkohol eller har dietthensyn.

Som fadder skal du være et godt medmenneske, og vise omsorg. Samtidig skal du ikke ta på deg mer ansvar enn du klarer, og du skal verken være psykolog eller studieveileder. Får du henvendelser du er usikker på hvordan du skal håndtere så kan du henvise til Studentsamskipnaden og deres samtaletjeneste.

Rusinntak

4 av 5 studenter sier de er enige i at det er morsommere på fest med alkohol enn uten, men samtidig syns 3 av 5 studenter at det er for mye alkohol i studentmiljøet. Noen tenker at fadderuken er russetiden volum 2, mens andre ønsker å bli kjent med kommende medstudenter uten alkoholen i førersetet. Alle er velkomne i fadderuken, og man skal selv bestemme om man vil drikke litt, mye eller ingenting.

Obligatorisk fadderopplæring

Når du har meldt deg som fadder må du delta på en obligatorisk fadderopplæring. På fadderopplæringen blir du kjent med andre som også har meldt seg som fadder, og det er på mange måter en kickstart for det som kommer. På fadderopplæringen diskuterer man bla. rollen som fadder, hva det innebærer og hva du kan forvente. Det jobbes akkurat nå med å lage et spennende program for både fadderopplæringen, men også resten av Åpningsuka. Så følg med.

Følg åpningsuka på instagram!