iStudent

iStudent er en organisasjon for og av studenter i Molde. Formålet til iStudent er å ivareta og fremme studentenes sosiale og kulturelle interesser.

iStudent består av et hovedstyre og flere underutvalg som har ulike interesser og aktiviteter. Disse utvalgene jobber med ulike aktiviteter. Noen er faglige utvalg som jobber med tilbud til studenter på de ulike studiene, andre driver studentbaren Smuget eller arrangerer Karrieredagen som avholdes hvert år. Det er også idrettslag og friluftsgruppe.

Hovedstyret 2024:
  • Leder: Bodil Lerøy
  • Økonomiansvarlig: Tarjei Miklos Degrè
  • Utvalgsansvarlig: Tiril Høgstø
  • SoMe/Arrangementsansvarlig: Julie Lorntsen
  • Styremedlem: Lidia Maria Marian