Årsmeldinger

Her finner du våre årsmeldinger. Årsmeldingen inneholder blant annet styrets beretning, årsregnskapet og en beskrivelse av hver avdelings daglige drift.

Årsmeldingen 2022

Se den siste årsmeldingen her

Tidligere årsmeldinger

Årsmelding 2021

Årsmelding 2020

Årsmelding 2019

Årsmelding 2018