Vervbeskrivelser

Når du vurderer å engasjere deg i en forening kan det være greit å få litt informasjon i forkant om hva de ulike vervene innebærer og hva som ligger i de ulike arbeidsoppgavene. Det er ingen fasit på hvordan et styre skal jobbe, og hver enkelt forening og utvalg må selv vurdere hvilke verv som er nødvendig i deres styre.

Foruten disse veiledende vervbeskrivelsene anbefaler vi at foreningen utarbeider felles retningslinjer som skal gjelde for alle i styret. Eksempler på dette kan være retningslinjer knyttet til blant annet taushetsplikt, kommunikasjon og tilbakemeldingskultur. Husk at alle verv i en forening eller et utvalg er frivillig, men at det forventes en viss grad av dedikasjon dersom man påtar seg et verv.

Roller i styret

Et styre må ha minimum tre medlemmer, men de fleste har fem eller flere.

 • Leder
 • Nestleder
 • Økonomiansvarlig
 • Arrangementansvarlig/SoMe-ansvarlig
 • Styremedlem

I tillegg kan det være lurt å ha to varamedlemmer/ekstra styremedlemmer i tilfelle frafall.

 • Som leder har man det overordnede ansvaret for foreningen.
 • Det er din oppgave å kalle inn til møtevirksomhet og ha jevnlig kontakt med alle styremedlemmene
 • Du er tals- og kontaktperson for foreningen
 • Det er din oppgave å fordele oppgaver mellom styremedlemmene og følge opp fremdrift; at alle gjør det de skal
 • Du er ansvarlig for alle viktige dokumenter i organisasjonen
 • Du er overordnet ansvarlig for å skrive søknader og for å inngå økonomiske avtaler
 • Du skal skape et godt arbeidsmiljø; følge opp styremedlemmer, inspirere og oppmuntre.
 • Du skal holde nestleder orientert

 • Som nestleder forventes det at man er leders høyre hånd, og inntar rollen som leder dersom leder er fraværende/fratrer sitt verv
 • Du jobber aktivt med rekruttering av nye medlemmer
 • Du skriver referat fra all møtevirksomhet og er søknadsansvarlig
 • Du er ansvarlig for foreningens e-postkonto

 • Det er din oppgave å lage forslag til budsjett sammen med styret
 • Du har det overordnet ansvaret for økonomien og for at budsjettet overholdes
 • Du er ansvarlig for innbetalinger og utbetalinger og for å føre regnskap
 • Du presenterer økonomistatus på hvert styremøte
 • Husk å ta vare på ulike bilag og arkiverer disse på en god måte
 • Du har tett samarbeid med økonomiansvarlig i SiMolde (Studentsamskipnaden)

 • Du har ansvaret for å promotere aktiviteter og arrangement som foreningen organiserer
 • Du er ansvarlig for foreningens sosiale medier, f.eks Instagram og Facebook
 • Du er oppdatert på GDPR og rettigheter knyttet til deling av bilder og lignende
 • Du er påkoblet avtaler med eventuelle sponsorer

 • Ansvarlig for øvrige arbeidsoppgaver
 • Ansvarlig for gjennomføring av arrangementer
 • Hjelper øvrige styremedlemmer ved behov og stiller på møtevirksomhet
 • «Poteten» i styret – kan gjøre det meste