Starte en forening? 

Hva er en forening?

En studentforening er en samling av studenter som driver med noe på frivillig basis. Foreninger er en viktig del av studiemiljøet, og en gylden mulighet for deg som student å utvide ditt sosiale- og faglige nettverk på. Ved å engasjere deg i en forening får du muligheten til å skape nye relasjoner, få verdifulle erfaringer samt være en aktiv bidragsyter for egen trivsel i studietiden. 

Linje- eller interesseforening? Utvalg eller forum?

Kjært barn har mange navn. Ofte skiller man mellom de foreningene som er fagorienterte og de som er for studenter med samme interesse. Linjeforeninger er gjerne etablert av studenter innenfor samme fagmiljø med hensikt om faglig utbytte og ønske om å skape nettverk i arbeidslivet. Eksempler på linjeforeninger på HiMolde er iDigital, som er rettet mot IT- og digitaliseringsstudenter eller Comitium; en møteplass for studenter innenfor juridiske og samfunnsfaglige studier. 

En interesseforening/utvalg er for studenter som har en felles interesse, med hensikt om å skape et sosialt samhold på tvers av alder, faginteresse og studieprogram. Eksempler på interesseforeninger er HiMoldes studentbar Smuget, eller iFri – moldestudentenes frilivsutvalg. 

Hvem kan starte opp? 

I utgangspunktet kan hvem som helst starte en forening. Et godt utgangspunkt kan være at dere er et flertall studenter med en felles interesse eller mål som dere ønsker å jobbe mer organisert med, mens dere er studenter ved HiMolde. 

Steg for steg

Sjekk først oversikten over aktive studentforeninger. Kanskje er det en forening med lignende formål som finnes fra før, som du kan søke medlemskap i. 

Etabler en oppstartsgruppe, som planlegger veien videre. Det er en fordel hvis de som er med i oppstartsgruppen også ønsker å sitte i det kommende styret. 

Oppstartsgruppen blir enig om foreningens navn, formål, lager forslag til vedtekter og inviterer til stiftelsesmøte. Lag gjerne en kalenderhappening i forbindelse med stiftelsesmøtet, slik at flest mulig interessenter kan delta.  

På stiftelsesmøte velger man foreningens styre og godkjenner vedtektene. Det kan være en fordel at oppstartsgruppen/styret har planlagt noen aktiviteter og utarbeidet et budsjett som kan godkjennes.  

Når dette er gjort kan dere begynne arbeidet med å markedsføre foreningen og rekruttere medlemmer.  

Dersom foreningen skal godkjennes i Brønnøysundregisteret kan du lese mer om fremgangsmåten her.

NB: På Høyskolen i Molde så er de fleste foreninger og utvalg organisert under iStudent. Da er det ikke nødvendig å ha eget organisasjonsnummer/registrere foreningen i Brønnøysundregisteret, men heller ta kontakt med iStudent eller SiMolde for å starte et samarbeid.