Foreningsordbok

Når man er med i en forening er det en del ord og uttrykk som fort blir en del av dagligtalen, men som ikke er like selvfølgelig for alle. Her kommer en liten intro på begreper som kan være greit å kjenne til. 

«Før jeg kan signere protokollen fra generalforsamlingen må jeg betale medlemskontigenten, eller hva sier du ordstyrer?»
Styre: 

Et styre er en gruppe personer som leder foreningen og som velges av medlemmene. Et styre består av en leder, nestleder og minimum et styremedlem. Styremedlemmet kan også ha rolle som økonomiansvarlig, arrangement ansvarlig eller markedsføringsansvarlig. 

Generalforsamling/årsmøte: 

De fleste foreningene har en bestemmelse i vedtektene om at det skal avholdes generalforsamling hvert semester eller en gang i året. Det er i dette møtefora det velges nytt styre i foreningen, og eventuelle vedtektsendringer kan godkjennes. Drift, regnskap og budsjett det kommende året er også vanlige punkter. 

Ordstyrer: 

Det kan være mye engasjement, tanker og meninger på de ulike møteforaene, og da kan det være greit å velge en ordstyrer som sørger for orden og lar alle komme til orde. Dersom det skal gjennomføres valg så er det en fordel at ordstyreren ikke stiller. 

Referent: 

Den som skriver referat fra møte. Rollen som referent kan rullere, eller tilfdeles fast til f.eks nesteleder eller sekretær. 

Protokoll(underskrivere): 

En protokoll er et referat fra et stiftelsesmøte eller en generalforsamling. Referatet skal godkjennes (dvs. leses gjennom å skrives under på at det gjengir det som skjedde på møtet korrekt). Referatet skal så signeres av to protokollunderskrivere. Disse trenger ikke å velges på forhånd, men kan velges i starten av møtet. 

Tellekorps:

Ved valg og mer enn en kandidat på de ulike vervene må det velges et tellekorps av forsamlingen. De skal organisere «telling av hender» dersom valget er åpent, og «utdeling, unnhenting og telling av lapper» ved et hemmelig valg. 

Medlemskontingent: 

En medlemskontingent kan gi foreningen en stabil inntektskilde. I studentforeninger er det mest vanlig å ikke ha kontingent, men noen foreninger kombinerer denne typen medlemskap med fordeler som rabattavtaler med samarbeidspartnere eller reduserte priser på ulike arrangement.