Studenttinget ved Høgskolen i Molde

Studenttinget er bygd opp av demokratisk valgte studenter fra hver avdeling ved Høgskolen. Representantene drøfter og behandler saker som angår studentmassen.

Studenttinget oppnevner blant annet studentrepresentanter til flere av høgskolens råd, nemder og utvalg. Studenttinget representerer også HiMoldes studenter på den nasjonale studentpolitiske arenaen.

Forsamlingen

Hver av de tre avdelingene, Avdeling for logistikkAvdeling for helse- og sosialfag og Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap har representanter i Studenttinget. Disse har stemmerett og talerett i saker.

8 representanter fra helse og sosialfag, 6 representanter fra økonomi og samfunnsvitenskap og 7 representanter fra avdeling logistikk sitter i forsamlingen.

Arbeidsutvalget (AU)

Arbeidsutvalget står for driften av Studenttinget, og består av:

 • leder
 • nestleder
 • økonomiansvarlig
 • fagpolitisk ansvarlig
 • informasjonsansvarlig

AU har ikke stemmerett.

 • Leder: Hawjin Mirzaie
 • Nestleder: Sara Liv Lay Flø
 • Økonomiansvarlig: Weronika Kostilek
 • Fagpolitisk ansvarlig: Reidar Andre Heilevang
 • Informasjonsansvarlig: Lavina Vasan
Hvem kan bli med i Studenttinget?

Alle studenter ved Høgskolen i Molde kan velges inn.

Ønsker du å være en del av Studenttinget? Ta kontakt på e-post

 • Joelle Tshiala Kamany
 • Maddeeha Malik Pervez
 • Feben Negash Gebrezgabiher

 • Mira K. C
 • Espen Reed Lote
 • Tiril Høgstø

 • Vårin Venaas
 • Andreas Mathisen Outzen
 • Asma Mohammadi
 • Mina Evci
 • Pia Sjømæling
 • Serma Foad Saidok

 • Silvana Søholt Berge
 • Winta Amaniel
 • Atena Hosseini
 • Salma Abdi