En erfaring jeg ikke ville vært foruten!

For mange er studietiden den beste tiden i livet, andre bruker litt lengre tid på å finne ut av rollen som student. Begge deler er helt i orden, men en ting er sikkert og det er at studietiden er mer enn bare det som skjer på innsiden av klasserommet. Å ta et verv i en forening eller en organisasjon gir for mange nye muligheter til å utfordre seg selv, til å bli kjent med andre medstudenter og til å bryne seg litt på det som venter etter endt studie. En av studentene som valgte å engasjere seg i studietiden var Fride Monsen, en bachelorstudent i juss og administrasjon i 2023.

«Tiden min på Høgskolen har vært utrolig lærerik og givende, både gjennom emner og verv i Comitium og Karriereforum.

Som frivillig i studentersamfunnet på HiMolde, har jeg hatt flere typer verv som styremedlem, nestleder og arrangementsansvarlig. Jeg ble medlem i Comitium i 2021 som styremedlem. Jeg fant fort ut at Comitium var en linjeforening som passet meg bra, og jeg fortsatte som nestleder fra høsten 2022. Denne erfaringen har gitt meg venner for livet og en tilhørighet jeg setter stor pris på.

Det siste året har jeg også vært arrangementsansvarlig for Karriereforum, som har gitt meg venner på tvers av andre linjer og fått bygd meg et større nettverk på HiMolde og i Molderegionen. Utvalgene har til sammen gitt meg erfaring i å jobbe i team og det å jobbe med forskjellige typer mennesker. En erfaring jeg ikke ville vært foruten! Engasjer deg – du kommer ikke til å angre!»