Jeg anbefaler deg å engasjere deg!

Jeg heter Trine Bergsmyr, og jeg har snart en bachelorgrad i bærekraftig logistikk og sirkulær økonomi fra Høgskolen i Molde, Kristiansund.
Min tid som student har vært preget av et aktivt engasjement i studentmiljøet. Som frivillig i studentersamfunnet har jeg hatt gleden av å ha flere ulike verv, som styremedlem i æFri, kursansvarlig i NITO, komite for åpningsukæ og leder i æStudent.

Som leder for æStudent ble jeg drevet av en genuin interesse for å engasjere meg i studentlivet og bidra til et positivt og inkluderende miljø for mine medstudenter. Min motivasjon for å bli med i organisasjonen sprang ut fra et sterkt ønske om å fremme studenters trivsel og fungere som en tydelig stemme for deres interesser og behov.

Gjennom min rolle som leder av æStudent fikk jeg en unik mulighet til å være en del av et engasjert og samarbeidsorientert studentmiljø. Å lede organisasjonen innebar ansvar for rekruttering av medlemmer, styring av styremøter og håndtering av organisasjonens struktur. Dette var utfordrende, men også utrolig givende. I denne rollen fikk jeg utvikle mine lederegenskaper, lært å håndtere ulike situasjoner på en effektiv måte, og ytterligere styrket mitt engasjement for å bidra til et aktivt studentfellesskap.

En av de betydelige fordelene ved å studere ved et lite studiemiljø i Kristiansund var den tette samhørigheten mellom studentene og den enkle tilgangen til ressurser og støtte fra fakultetet. Det lille miljøet skapte en unik følelse av fellesskap og samarbeid, noe som forenklet samhandling, utveksling av ideer og gjensidig støtte i både akademiske og personlige mål. Videre ga det meg muligheten til å bli bedre kjent med mine medstudenter, noe som bidro til en mer personlig og meningsfull studieopplevelse.

Gjennom min tid som leder for æStudent har jeg fått verdifull innsikt i betydningen av samarbeid, fellesskap og engasjement i et lite studiemiljø. Disse erfaringene har formet meg til en mer reflektert og engasjert person, og har gitt meg verdifull kompetanse og innsikt som jeg tar med meg videre i min karriere. Så hvis du er i tvil på om du skal engasjere deg eller ei; bli med! Du kommer ikke til å angre.