Bytte bolig

Funnet noen kompiser å flytte sammen med? Eller var kanskje ikke kollektivlivet helt for deg? Da går det an å bytte bolig internt hos oss 😊  

Bytting er avhengig av lediggang, og vi kan ikke garantere at bytting kan skje umiddelbart. I høstsemesteret er det sjeldent anledning for bytting før mot november/desember. I vårsemesteret er det som regel mulig å bytte når som helst.  

Bytting skjer tidligst 14 dager etter at kontrakten er signert/byttingen er avklart. Hvis du har betalt husleia måneden du søker om bytte kan bytting først skje ved neste månedsskifte (gjelder for de som skal bytte boligtype). 

Du trenger ikke si opp kontrakten din for å bytte. Det er heller ikke oppsigelsestid utover de 14 dagene etter bytting er avklart.

Ved bytting påløper et gebyr på 500,-, dette legges på neste husleie.  

Fra dagen du henter nøkkelen har du 3 dager å bytte på. Bruker du mer enn 3 dager på byttingen betaler du husleie for begge boligene helt til nøkkelen er levert inn.  

Nøkkelen til det nye rommet hentes på boligkontoret dag 1, og nøkkelen til det gamle rommet leveres til den som sjekker ved renholdssjekk senest dag 3.  

Du må vaske ut av boligen du flytter fra. Se info om utvask her.  

Renholdssjekk er obligatorisk ved bytting, og bookes på mail renhold@simolde.no.  

Renholdssjekk foregår på hverdager mellom 09:00-14:00. Du kan velge om du vil ha det før de tre byttedagene har gått, men må være gjennomført senest siste byttedag. Foregår bytting på helg er renholdssjekk mulig fredagen før, eller mandagen etter.  

Du må møte opp på avtalt tidspunkt for renholdssjekk. Leverer man nøkler uten renholdssjekk blir det ikke gitt mulighet til omvask. Boligen anses som overtatt og du blir fakturert for eventuelle mangler ved sjekk.  

Husk at du må oppdatere adressen din på posten/folkeregisteret, og oppgi det nye romnummeret når du bestiller pakker.

Hvis du skal bytte til samme boligtype som du bor på trenger du bare sende en melding til oss via hybel.no. Vi vil da se på hvilke boliger vi har ledig, og finne en bolig du vil trives bedre i. Hvis det er en spesiell bolig du ønsker å bytte til skriver du også det i meldingen.  

Vi vil flytte deg i boligsystemet når vi har fått inn nøklene på rommet du flytter fra.  

Send inn en søknad som normalt på boligtypen du ønsker å bytte til. Skriv i søknaden at du bor hos oss fra før og at du ønsker å bytte bolig, skriv også her om det er en spesiell bolig du ønsker å bytte til. Hvis boligtypen du har søkt på er ledig sender vi deg en kontrakt du må signere. Kontrakten vil ha startdato minst 14 dager senere.  

Har du betalt husleia den måneden du søker på bytte må du vente til månedsskiftet med å bytte bolig.