Vi møtes på studenthuset!

Studenthuset er studentenes egen møteplass, sentalt lokalisert ved kaia i Kristiansund. Studenthuset er åpent 4 dager i uka; mandager, tirsdager, torsdager og søndager. Der treffer du 4 studentverter som er ansatt for å arrangere ulike aktiviteter som alle studenter kan delta på. Eksempler på slike aktiviteter kan være kveldsmat, spillkvelder, filmkvelder, jule- og påskeversked, playstation, bordtennisturneringer og håndarbeidskvelder.

Hver torsdag er det æStudent som har ansvar, hovedforeningen i Kristiansund. I tillegg til dette kan de andre foreningene låne studenthuset etter behov.

Studenthuset har også vært utlånt til eksterne, så lenge det har vært relevant for studenter og de er invitert.