Vi satser på bærekraft!

Hvordan kan vi øke barns opplevelse av livsmestring ved å ta vare på miljøet og naturen?

Det er Anestuas problemstilling i Molde kommunes samarbeidsprosjekt med Høgskolen i Volda, kalt «ReKomp» (Regional kompetanse). Prosjektet går fra 2021 til 2025, med faglig oppfølging fra Høgskolen i Volda innenfor tre felt;

  • Psykosisalt barnehagemiljø/livsmestring
  • Bærekraft
  • Kunst, kultur og kreativitet

Vi har jobbet en del med å lære barn å gjenkjenne og sette ord på følelser ved bruk av bøker, samtaler og filmer. Barn med høy emosjonell kompetanse har lettere for å forstå andre sine behov og akseptere andre. Vi ønsker at barna skal oppleve gleden ved å ta vare på miljøet og naturen gjennom å gjenbruke materiell i lek og kreativ skapning. Vi ønsker at barna skal oppleve at det er godt å bruke naturen i lek, opplevelser og samspill. Vi ønsker å se på livet i naturen sammen med barna, dyrke grønnsaker og frukt og gjør et dypdykk inn i humlas liv.

Barnehagen kommer også til å vektlegge det å delta på fagdager og seminar arrangert av kommunen og HiVolda i forhold til temaet, samt samarbeide med andre barnehager som har bærekraft som tema. Les mer i årsplanen vår for 2023/2024 dersom du ønsker mer informasjon.