Resultat fra foreldreundersøkelsen 2023

Foreldreundersøkelsen i barnehagen gjennomføres hvert barnehageår, i november/desember.
Det er en mulighet for foreldrene å si sin mening om barnehagens tilbud, sitt barns trivsel, og samarbeidet mellom barnehagen og hjemmet.

Anestua Barnehage ønsker å bruke denne tilbakemeldingen til å styrke kvaliteten i barnehagen og utvikle vårt tilbud. Nedenfor kan du se resultatet av undersøkelsen i Anestua Barnehage de siste tre årene. Vi er spesielt fornøyd med den høye svarprosenten på 79,5% for 2023, som gjør at resultatene er representativ og et godt utgangspunkt for videre kvalitetsarbeid.

Kategori202320222021
Ute-/innemiljø4.24.14.2
Relasjon mellom barn og voksen4.74.64.8
Barnets trivsel4.64.74.8
Informasjon4.34.34.5
Barnets utvikling4.74.84.7
Medvirkning4.24.24.4
Henting og levering4.54.44.6
Tilvenning og skolestart4.54.64.5
Tilfredshet4.54.44.5