Styret

I styret vårt sitter det syv styremedlemmer. Studentene har flertall i styret, så her er det dere som har makta! Styreleder er nemlig også student.  

Styret 2023/2024 

  • Student Anna Henriette Rist – Nestleder 
  • Student Stina Nordland – Styremedlem 
  • Student Stian Kronlund – Styremedlem 
  • Rektor Elin Mordal – Styremedlem (representant fra HiMolde) 
  • Høgskoledirektør Øyvind Sørensen – Styremedlem (representant fra HiMolde) 
  • Studentrådgiver Marthe Jørgensen – Styremedlem (ansattrepresentant) 
Nederst fra venstre: Stina Nordland, Anna Rist, Bente Myrstad (direktør SiMolde), Elin Mordal, Viktoria Løberg,
Stian Kronlund, Øyvind Sørensen, Marthe Jørgensen.
Styreleder Viktoria Løberg og nestleder Anna Rist

  • Prorektor Svein Bråthen (vara for Elin Mordal) 
  • Studiesjef Sissel Anne Waagbø (vara for Øyvind Sørensen) 
  • Student vil bli valgt 
  • Studentrådgiver Hilde Elin Tverfjell 

Hos oss har studentene flertall i styret, og det er viktig at vi har gode studentrepresentanter som ønsker å utgjøre en forskjell for studentlivet i Molde og Kristiansund.

Antall verv: 4 hovedmedlemmer og 2 vara

Velges: På et av Studenttingets møter på våren

Honorar: Møtehonorar utbetales for hvert møte

Valgperiode: 1. august til 1. august påfølgende år

Vil du vite mer? Ta kontakt med vår direktør Bente på telefon +47 404 19 811 eller mail bente.a.myrstad@simolde.no