Styret

Publisert:Sist oppdatert:

Styret i SiMolde består av fire studentrepresentanter inkludert styreleder, to høgskolerepresentanter og en ansattrepresentant.

Styret i SiMolde 2020/2021

 • Student Silje Marita Moen Vedvik – Styreleder

Kontaktinfo: silje.m.m.vedvik@himolde.no

 • Student Svein-Olav Hoksrud Larsgard – Nestleder
 • Student Jasetha Pushparajah – Styremedlem
 • Student Jonas Lie Norem – Styremedlem
 • Studiesjef Sissel Anne Waagbø – Styremedlem
 • Prorektor Jeanette Varpen Unhjem – Styremedlem
 • Barnehageassistent Trygve Steien – Styremedlem (ansattrepresentant)

Vararepresentanter:

 • Viserektor for utdanning Heidi Hogset
 • Avdelingsleder EUV Geir Arne Svenning
 • Student Ingvild Aase
 • Marked & Kommunikasjonsansvarlig/boligkonsulent Helene Gjerde
Dsc00920