Samarbeidsutvalget

Publisert:Sist oppdatert:

Samarbeidsutvalget skal først og fremst ivareta samarbeidet mellom barnehagen og foreldrene. Samarbeidsutvalget er i følge forskriftene til barnehageloven, et rådgivende og kontaktskapende og samordnende organ for de parter som på ulike måter har et ansvar for barnehagens drift og innhold.

Foreldrene

Hoved: Hild Meland Welle
Hoved: Dag Ødegård

Vara: Thor Christian Heiervand Standal
Vara: Janita Opstad Orvik

Ansatte

Mona Joksch Berg
Vara: Mariell Haagensen

Kristin Bergum
Vara: Trygve Steien

Eier

Bente Myrbostad (direktør)
Anna Rist (styreleder)
Styrer Linda Rong-Pettersen/ Ann Helen Vatne er saksbehandler og sekretær.