Samarbeidsutvalget

Publisert:Sist oppdatert:

Samarbeidsutvalget skal først og fremst ivareta samarbeidet mellom barnehagen og foreldrene. Samarbeidsutvalget er i følge forskriftene til barnehageloven, et rådgivende og kontaktskapende og samordnende organ for de parter som på ulike måter har et ansvar for barnehagens drift og innhold.

Foreldrene

Leder: Solveig Bergum Seth
Nestleder: Kristine Heiervang Standal

Vara: Sandra Orvik

Vara: Line Karin Krekvik Nerland

Ansatte

Camilla Berg
Kristin Bergum

Vara: Mariell Haagensen
Vara: Trygve Steien

Eier

Bente Aure Myrstad (direktør)

Sekretær: Linda Rong-Pettersen (styrer)