Samarbeidsutvalget

Samarbeidsutvalget skal først og fremst ivareta samarbeidet mellom barnehagen og foreldrene.

Samarbeidsutvalget er i følge forskriftene til barnehageloven, et rådgivende og kontaktskapende og samordnende organ for de parter som på ulike måter har et ansvar for barnehagens drift og innhold. Samarbeidsutvalget (også kalt SAMU) har jevnlige møter gjennom barnehageåret. Referat sendes til foreldre fortløpende.

Oversikt for barnehageåret 2023/24:
Foreldrerepresentanter:
  • Leder: Solveig Bergum Seth
  • Nestleder: Kristine Heiervang Standal
  • Vara: Sandra Orvik og Line Karin Krekvik Nerland
Representanter for eier Studentsamskipnaden i Molde:
  • Direktør: Bente A Myrstad
Representanter for ansatte:
  • Camilla Mork
  • Kristin Bergum
  • Vara: Mariell Haagensen og Trygve Steien
Sekretær og saksbehandler er:
  • Linda Rong-Pettersen, styrer