Visste du at studentene er i flertall i SiMolde sitt styre?

Styret 2023/2024
Nederst fra venstre: Stina Nordland, Anna Rist, Bente Myrstad (direktør SiMolde), Elin Mordal, Stian Kronlund, Viktoria Løberg, Øyvind Sørensen, Marthe Jørgensen.

Studentene har flertall i styret, så her er det studentene som har makta!

Styreleder er også nemlig student.

SiMolde – Studentsamskipnaden i Molde har et helhetlig tilbud som består av studentbolig, bokhandel, kantine, barnehage, studentrådgivning og psykologtilbud. I tillegg til dette setter samskipnaden i gang tiltak og tilbud knyttet til studiemiljø og studentorganisasjonene.

I styret får du bli med på å utforme nåtidens og fremtidens studentsamskipnad. Det er en unik mulighet til å tilegne seg erfaringer om økonomi, ledelse og styrearbeid, samtidig som du er med på å skape en bedre hverdag for studentene. Du får selvfølgelig opplæring.

Styret er det høyeste organet og forvalter samskipnadens økonomi og strategi. Styret består av syv medlemmer, hvor fire er studentrepresentanter valgt av studentene selv, to representanter er oppnevnt av Høgskolen i Molde og en er ansatt i samskipnaden og valgt blant de ansatte.

Vervene som studentrepresentanter og styreleder er lønnet, og valgperioden er fra 1. august 2024 – 1. august 2025. Normalt velges en styreleder blant de fire studentene som er valgt inn i styret.

Hvordan stiller du til valg?

Alle studenter kan stille til valg! Valget skjer på Studenttingets møte 24.april 2024, kl. 12.15.

Fristen til å melde deg som kandidat er 20. april!

Lurer du på noe om SiMolde eller valget?

Ta kontakt med Studenttinget eller direktør i samskipnaden Bente Aure Myrstad, telefon: +47 404 19 811.

Eller stikk innom SiMolde bokhandelen på campus og finn oss der!