Studenter spør

Publisert:Sist oppdatert:

Spør anonymt og få svar fra helsepersonell

"Studenter spør" er en spørsmål- og svartjeneste fra studentsamskipnadene.

Tjenesten er gratis.

Fagpersoner, som psykologer, rådgivere, leger, fysioterapeuter, tannleger og helsesykepleiere svarer på dine spørsmål.

Her kan du lese andres spørsmål, eller stille egne spørsmål.


1