Helsestasjon i Kristiansund

Publisert:Sist oppdatert:

Helsestasjon for ungdom og studenter i Kristiansund er åpen onsdager mellom kl 13.00 og 17.00

Helsestasjon for ungdom

Helsestasjon for ungdom er et tilbud for ungdom som bor i Kristiansund eller oppholder seg her midlertidig.

Vi har ingen fast aldersgrense, men retter oss først og fremst mot ungdom i alderen 12 – 24 år. På helsestasjonen møter du både helsesykepleier, lege og jordmor. Tilbudet er gratis.

Sjekk også vår Facebookside.

Hva kan vi tilby:

  • Prevensjonsveiledning
  • Legeundersøkelser
  • Blodprøver
  • Klamydiaprøver og urinprøver
  • Graviditetstester/graviditet
  • Henvisning til andre instanser

Du kan du få råd og veiledning om blant annet rus, seksualitet, seksuelt overførbare infeksjoner, kosthold, spiseproblemer, psykiske problemer osv. Du kan også komme til oss hvis du har behov for en å snakke med.

Vi har taushetsplikt.

Psykisk helse

Friskliv og Mestring

Er en kommunal helsefremmende og forebyggende helsetjeneste for personer mellom 0 og 65 +år

Vi tilbyr hjelp mtil mestring av egen helse gjennom ulike gruppetilbud og individuell veiledning. Målgruppen er personer som har behov for støtte til å justere levevaner på grunn av økt risiko for sykdom, eller som allerede har utviklet sykdom og sykemeldte.

Hvordan komme i kontakt med Friskliv og Mestring

Besøktid: Onsdag kl 09:00-15:00
Telefon nummer: 71 57 40 00

Rask Psykisk helsehjelp

Strever du med vonde og triste tanker? Er du nedstemt, og har lite glede og interesse av aktiviteter? Opplever du angst, bekymringer og indre uro som medfører begrenset livsutfordelese? Har du søvnvansker som går utover din daglige fungering? Da kan Rask pyskisk helsehjelp være et tilbud for deg.

Kontaktes på E-post, Facebook, eller kom innom for en samtale (2.etasje).

Telefontid: Mandag-fredag 08:00-16:00
71 57 40 00

SLT - Koordinator / Rus og kriminalforebyggenede

Kontaktinformasjon
Per Atle Stenberg: mobil 479 36 733 og e-post
Kontor: Kongens plass 1