Valg til styre

  Publisert:Sist oppdatert:

  I april er det valg. Meld ditt kandidatur!

  Ca8Cd0E92913900A1566700Bf3F7Cabb

  I styret får du bli med på å utforme nåtidens og fremtidens studentsamskipnad. Det er en unik mulighet til å tilegne seg erfaringer om økonomi, ledelse og styrearbeid, samtidig som du er med på å skape en bedre hverdag for studentene.

  Om SiMolde
  SiMolde - Studentsamskipnaden i Molde har et helhetlig tilbud som består av bokhandel, kantine, barnehage, studentrådgivning og psykologtilbud. I tillegg til dette setter samskipnaden i gang tiltak og tilbud knyttet til studiemiljø og studentorganisasjonene.

  Styrets sammensetning

  Styret er det høyeste organet og forvalter samskipnadens økonomi og strategi. Styret består av 7 medlemmer, hvor 4 er studentrepresentanter er valgt av studentene selv, 2 representanter er oppnevnt av Høgskolen i Molde og 1 er ansatt i samskipnaden og valgt blant de ansatte. Styret hadde i 2022 totalt 7 styremøter.

  Vervene som studentrepresentanter og styreleder er lønnet. Normalt velges en styreleder blant de fire studentene som er valgt inn i styret.

  Viktige datoer

  • Frist for å stille til valg er: 16 april 2023
  • Du kan melde deg som kandidat fra og med 13. mars. Digitalt skjema er publisert på Moldestudent
  • Valgdato: 26. april

  Studentene velger styremedlemmer gjennom sitt studentorgan, som er Studenttinget ved Høgskolen i Molde.

  Valget skjer på møte i Studenttinget
  26. april kl. 13.30 i auditorium B-138. Det er viktig at du deltar på dette møtet for å presentere deg.

  Hvordan stiller du til valg?

  Meld ditt kandidatur på nettskjema på Moldestudent

  Alle studenter kan stille til valg!

  Lurer du på noe om SiMolde eller valget?

  Ta kontakt med Studenttinget eller direktør i samskipnaden Bente Aure Myrstad

  Eller stikk innom SiMolde bokhandelen på campus og finn oss der!