Vårt samfunnsansvar CSR

Publisert:Sist oppdatert:

Med bedriftens samfunnsansvar sikter man til hvordan bedriften opptrer i og ovenfor samfunnet. Dette dreier seg blant annet om hvilken standard de har på sin virksomhet når det gjelder helse, miljø og sikkerhet.

Re6 Rf98 A

Vi er alltid på den sikre siden

Sikresiden.no lages av og for norske universiteter, høgskoler og forskningsvirksomheter.Ca 30 universiteter og høgskoler i Norge er deltakere i sikresidensamarbeidet.

Sikresiden.no er en webapp. Løsningen er spesielt tilpasset studenter og ansatte på universiteter og høgskoler, blant annet ved at lokalt nødnummer ved egen institusjon er lett tilgjengelig. Informasjonen er på norsk og engelsk.

Vi råder alle både ansatte og studenter med å bruke denne siden opp mot arbeidet vårt.