Strategiplan for 2022-2027

    Publisert:Sist oppdatert:

    Her finner du SiMoldes strategiplan for perioden 2022-2027, sist revidert i 2023. Planen er et omforent dokument som klargjør SiMoldes visjon, forretsningside, mål og strategier og vil være bestemmende for ledelsens arbeid for videre utviklingsarbeid og virksomhetsplanlegging.