Møteinnkalling og møtereferat

  Publisert:Sist oppdatert:

  Alle foreninger har noe møtevirksomhet med medlemmene sine gjennom året. Eksempler på dette kan være sosiale samlinger, styremøter, årsmøter eller generalforsamlinger. Her finner du maler på både møteinnkalling og møtereferat som du kan bruke i din forening.

  Mal på møteinnkalling

  For at et møte skal fungere etter hensikten, kreves det noe skrivearbeid. Derfor lages det en møteinnkalling, med oversikt over hvilke saker som er på agendaen. Denne sendes til alle deltakere i god tid før møtet, slik at hver enkelt har tid til å sette seg inn i de sakene som skal tas opp. Er det omfattende saker som skal diskuteres sender en ofte med sakspapirer.

  Her finner du mal på en møteinnkalling.

  Mal på møtereferat

  Et møtereferat er en skriftlig gjengivelse på hva som er blitt sagt og bestemt på et møte. Hvis du er referent, noterer du stikkord under møtet og reinskriver notatene snarest mulig. Referatet sendes ut så fort som mulig til alle som var innkalt.

  Et møtereferat skal inneholde nok informasjon til at en som ikke har vært til stede, kan bruke referatet til å sette seg inn i saker og vedtak. Når du skriver referat fra et møte, må du være saklig og holde dine egne meninger og synspunkter utenfor.

  Her finner du mal som kan brukes til å skrive møtereferat.