Forsinkelsesrenter

Publisert:Sist oppdatert:

Har du krav på forsinkelsesrenter på bakgrunn av at du har leid bolig og betalt depositum hos oss?

Høsten 2022 ble det slått fast at praksisen SiMolde har hatt for oppbevaring av depositum i forbindelse med utleie av studentbolig, på tross av de særordninger som er gitt, ikke har vært helt korrekt. Dette er selvsagt noe vi beklager.

Dersom du er rammet av dette og har krav på forsinkelsesrenter, ber vi deg ta kontakt. Kravene vil bli behandlet og utbetalt fortløpende.

Krav om forsinkelsesrente
Når det gjelder forsinkelsesrente forholder vi oss til lovverket som sier at fordringshaver selv må kreve forsinkelsesrente. Dette betyr i praksis at studenter som bor hos eller har bodd hos oss selv må sende inn et krav til oss på eget initiativ.

Alle som har et rettmessig krav hos oss skal få tilbakebetalt forsinkelsesrente på sitt depositum dersom kravet kan dokumenteres. SiMolde erkjenner krav på forsinkelsesrenter av depositum som har vært innestående hos SiMolde de tre siste årene fra 27. juni 2023, jf. foreldelsesloven § 14. Dette innebærer at SiMolde ikke vil påberope seg foreldelse av materielt berettigede forsinkelsesrentekrav som har oppstått i perioden 27. juni 2020 til 27. juni 2023.

Fyll inn dette skjema https://nettskjema.no/a/308893 med informasjon om ditt leieforhold, så skal vi svare deg så fort som mulig.