Søke studentbolig

Publisert:Sist oppdatert:

Søknad om bolig sender du i vår Boligportal.

Hvordan søker jeg?

Søknad om bolig sendes via Boligportalen. Der finner du også full oversikt over alle studentboligene SiMolde har.

Slik går du frem:

Klikk på en av de boligtypene du synes ser mest spennende ut og klikk på send søknad.

Fyll ut all informasjon søknaden ber om.

Velg eventuelt et par andre boliger du synes ser spennende ut, og som er ledig.

Send søknad.

Når bør du søke?

Oppstart høst

Studenter som skal starte til høstsemesteret kan søke i løpet våren før de begynner. Boliger tildeles fortløpende fra 1. mai, så her lønner det seg å være tidlig ute.

Boligkontraktene har en fastsatt start- og sluttdato. For høstsemesteret er dette 1. august – 15. juni året etter.

Oppstart vår
Studenter som skal starte sine studier i vårsemesteret, altså med oppstart i januar, bør også søke i god tid. Boliger blir tildelt fortløpende etter 1. september.

Leiekontraktene våre har en fastsatt start- og sluttdato. For vårsemesteret er dette 1. januar til 15. juni samme år.


Fornye kontrakt

All beboere får tilbud om å forlenge kontrakten rundt Påske, du trenger derfor ikke søke på nytt hvert år. Vi kan kreve at du bekrefter at du fortsatt er student ved HiMolde når vi sender ut tilbud om fornyelse.

Prioriteringer

Vi har følgende prioriteringsrekkefølge på de ulike boligene:

1. Heltidsstudenter ved HiMolde blir prioritert foran deltidsstudenter
2. Søkere som har fylt atten år blir prioritert foran de som ikke har fylt atten år.
3. Leiligheter blir prioritert for familier med barn og samboere eller gifte par.

For vårt fulle tildelingsreglement se her.

Når du har fått tildelt bolig

Når du har fått tildelt en bolig får du tilsendt en leiekontrakt i Boligportalen. Det er viktig at du signerer leiekontrakten så fort som mulig.

Lurer du på innflytting og hva du må gjøre da? Se her

Jeg kom ikke inn på studiet

Ta kontakt med Boligavdelingen så fort som mulig dersom du ikke skal benytte boligen likevel.

Hvis du har fått tildelt en bolig i løpet av mai-juli, med oppstart i august, kan du kansellere avtalen frem til 25. juli samme år ut uten økonomiske kostnader. Ønsker du å si opp leiekontrakten etter denne datoen, gjelder oppsigelsestiden som fremkommer i leiekontrakten din.

For avtaler inngått resten av året gjelder vanlig oppsigelsestid slik den fremkommer i avtalen. Oppsigelse kan gjøres via din profil i Boligportalen.