Søke studentbolig

Publisert:Sist oppdatert:

Søknad om bolig sender du i vår Boligportal.

Hvordan søker jeg?

Søknad om bolig sendes via Boligportalen. Der finner du også full oversikt over alle studentboligene SiMolde har.

Slik går du frem:

Først velger du de boligtypene du ønsker å bo i.

Når du har funnet en bolig du ønsker å søke på putter du den i handlekurven. Når du har funnet tre, kan du gå til handlekurven og opprette søknad. Du må sette opp de tre i prioritert rekkefølge i søknaden.

Når bør du søke?

Oppstart høst

Studenter som skal starte til høstsemesteret kan søke i løpet våren før de begynner. Boliger tildeles fortløpende fra 1. mai, så her lønner det seg å være tidlig ute.

Mellom mai og august må du fornye søknaden din hver fjortendene dag, slik at vi hele tiden har mest mulig oppdaterte søkerlister. Dette vil du få e-postvarsel om til den e-postadressen du oppgav i søknaden. Fornyelse av søknad gjøres i Boligportalen.

Boligkontraktene har en fastsatt start- og sluttdato. For høstsemesteret er dette 3. august – 15. juni året etter.

Oppstart vår
Studenter som skal starte sine studier i vårsemesteret, altså med oppstart i januar, bør også søke i god tid. Boliger blir tildelt fortløpende etter 1. september.

Husk å fornye søknaden din hver fjortende dag. Du får varsel om dette på e-post.

Leiekontraktene våre har en fastsatt start- og sluttdato. For vårsemesteret er dette 1. januar til 15. juni samme år.

Prioriteringer

Vi har følgende prioriteringsrekkefølge på de ulike boligene:

1. Heltidsstudenter ved HiMolde blir prioritert foran deltidsstudenter
2. Søkere som har fylt atten år blir prioritert foran de som ikke har fylt atten år.
4. Leiligheter blir prioritert for familier med barn og samboere eller gifte par.

For vårt fulle tildelingsreglement se her.

Etter at du har sendt inn din søknad

Etter at du har sendt inn din søknad:

  1. Viktig at du fornyer den så lenge du har ønske om å få tildelt studentbolig
  1. Søknaden din er aktiv så lenge du fornyer den og frem til du får tildelt bolig.

Dersom du endrer dine planer og ikke lenger har behov for bolig hos oss, må du deaktivere søknaden din selv. Dette gjør du i Boligportalen.

Vi sender ikke ut avslag og du vil stå på venteliste frem til du selv deaktiverer søknaden din - eller du får tildelt bolig hos oss.

Når du har fått tildelt bolig

Når du har fått tildelt en bolig får du tilsendt en leiekontrakt i Boligportalen. Det er viktig at du signerer leiekontrakten så fort som mulig.

Lurer du på innflytting og hva du må gjøre da? Se her

Jeg kom ikke inn på studiet

Ta kontakt med Boligavdelingen så fort som mulig dersom du ikke skal benytte boligen likevel.

Hvis du har fått tildelt en bolig ila mai-juli, med oppstart i august, kan du kansellere avtalen frem til 20. juli samme år ut uten økonomiske kostnader. Ønsker du å si opp leiekontrakten etter denne datoen, gjelder oppsigelsestiden som fremkommer i leiekontrakten din.

For avtaler inngått resten av året gjelder vanlig oppsigelsestid slik den fremkommer i avtalen. Oppsigelse kan gjøres via din profil i Boligportalen.