Å lese bøker er bra for helsen

  Publisert:Sist oppdatert:

  Men hvorfor? Leseferdigheter er viktig for utdannelse og jobbmuligheter, og at de som er lesekyndige har bedre helse enn de som er analfabeter. Hva er så sammenhengen?

  Stressreduksjon

  Når man leser blir man satt inn I en “ny verden”, noe som gir en pause fra dagliglivet. Man får også mental stimulans, og tankene blir konsentrert om noe nytt. I tillegg til at lesing i seg selv er beroligende, kan det man leser om også bidra til å finne fred og ro. Å lese f.eks. bøker om healing og meditasjon kan senke blodtrykket og virke beroligende, mens hjelp til selvhjelp kan motvirke enkelte humørsykdommer og psykiske helseproblemer – i det minste hjelpe til å finne nye måter å takle disse på.

  En annen måte å roe ned i hverdagen på er å spille spill. Egen-terapi kan man kanskje kalle det, eller hjemmeterapi? Det er i alle fall en god måte å få tankene over på noe annet.

  Les mer om dette her!

  Kunnskap

  Lesing gir kunnskap, uavhengig av hvilken type litteratur man leser – spesielt hvis man leser faglitteratur. Litteratur om helse, kroppen og kosthold kan selvfølgelig bidra til økt kunnskap om emnet, som igjen vil kunne gi resultater i det virkelige liv.

  Forbedret hukommelse

  Har du noen gang tenkt over alt du må huske når du leser en roman? Gjennom hele boken må du huske navn på karakterer, deres bakgrunn, mål og gjerne et komplisert nett av intriger som veves sammen til én historie. Nye bilder og minner som skapes i hodet mens du leser danner nye «stier», eller koblinger, i hjernen som styrker de eksisterende koblingene og samtidig bedrer korttidshukommelsen og stabiliserer humøret ditt.

  Analytiske evner

  Har du noen gang lest spenningsromaner og løst mysteriet før boken var utlest? I så fall brukte du detaljer fra boken og analyserte handlingen for å løse problemet. Denne evnen til å analysere detaljer er nyttig når man skal stille seg kritisk til handlingen i romanen. Jo mer du leser jo mer øvelse får du, og jo bedre blir du til å analysere.

  I tillegg kan lesing bidra til å øke konsentrasjonsevnen, forbedre vokabular og evnen til å fokusere. Og best av alt – det er billig underholdning!