Betalingssatser i kommunale og private barnehager

Publisert:Sist oppdatert:

Disse satsene gjelder fra 1. januar 2023. Anestua Barnehage følger Molde kommunes priser.

Barnehagetilbud
Plasstørrelse
Foreldrebetaling
Matpenger studentMatpenger ikke-student
Heltidsplass 100%3000,-400,-450,-


Om redusert foreldrebetaling -> Molde kommune

Om søskenmoderasjon -> Molde kommune