Betalingssatser i kommunale og private barnehager

Publisert:Sist oppdatert:

Disse satsene gjelder fra 1. januar 2021. SiMolde Anestua følger Molde kommunes priser.

Barnehagetilbud
Plasstørrelse
Foreldrebetaling (ikkestudent)
Student
Heltidsplass 100%3230,-3150,-
Deltidsplass60%2135,-2090,-
Deltidsplass50%1795,-1755,-
Deltidsplass40%1460,-1440,-

Matpenger: 350,- for hel plass, 175 for halv plass.

Om redusert foreldrebetaling
Fra og med 1. mai var det i tillegg fastsatt at ingen husholdninger skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin for en barnehageplass. Se retningslinjer for søknad om redusert foreldrebetaling, klikk her.

Søskenmoderasjon
Foreldre skal tilbys minimum 30 % søskenmoderasjon for barn nr. 2, og minimum 50 % reduksjon for barn nr. 3 eller flere barn. Det er mulighet for å gå utover maksimalgrensen jfr. § 4 i forskriften.